Sun, 16 Jun, 2019

Kahlon to lead Goa U-23 against HP

30th December 2018, 03:29 Hrs

the goan I network

PANAJI

Vishamber Kahlon will lead Goa U-23 men’s team for Col CK Nayudu Trophy match versus Himachal Pradesh at Dharamsala from January 

1-4, 2019. 

The squad: Vishambar Kahlon (C), Shivam Amonkar, Deepraj Gaonkar, Kashyap Bakhale, Achit Shigwan, Aditya Suryawanshi, Heramb Parab, Dheeraj Yadav, Ishaan Gadekar, Vaibhav Govekar, Savio Kaalko, Shubham Desai, Sachin Bukkam, Vedant Naik, Deepraj 

Gawas.